Self-Presented Concerts / Co-Presented Concerts

Limit the search

2019.3.8 [Fri]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Hideyo Harada
Piano Recital vol.3
19:00
Hideyo Harada (pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.3.11 [Mon]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Charity Concert of The Great East Japan Earthquake
15:00
Yasuji Ohagi (g)
Yoshiko Kawamoto (va)
Mie Kobayashi (vn)
Yoko Hasegawa (vc)
Michiko Hayashi (Ms)
Yuko Mifune (pf)
The Blue Aurora Saxophone Quartet
Masataka Hirano (S-sax)
Takuya Tanaka (A-sax)
Jun Nishimoto (T-sax)
Makoto Hondo (Br-sax)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.3.12 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Hideyo Harada lecture
19:00
Hideyo Harada(lecturer)
Ikuo Kameyama(Russian literary person)
Hitomi Mizumura(pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.3.15 [Fri]

Iwao Furusawa SHINAGAWA Quartet
15:00
Iwao Furusawa(vn),TAIRIKU(va),Keita Takagi(vc),Yuichiro Fukuda(vn)
 • Reservation
 • from 30th November 2018

2019.3.15 [Fri]

Iwao Furusawa SHINAGAWA Quartet
19:00
Iwao Furusawa(vn),TAIRIKU(va),Keita Takagi(vc),Yuichiro Fukuda(vn)
 • Reservation

2019.3.27 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert vol.143
Eri Unoki Soprano Recital
15:00
Eri Unoki (S)、Yasuko Matsumoto (pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.3.27 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert vol.143
Eri Unoki Soprano Recital
19:30
Eri Unoki (S)、Yasuko Matsumoto (pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.3.28 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Mayako Sone Produce
A cembalo garden vol.3
19:00
Mayako Sone(cemb)
Satoshi Asaoka(navigator)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.4.6 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Tetsuya Mochizuki Schubert's Lied Recital Series
vol.3 Schwanengesang D.957
17:00
Tetsuya Mochizuki (T)、Shunsuke Matsuo (g)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.4.16 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Hakuju Salon Concert vol.1
Tokyo Sextet Recital
19:00
Yoshie Ueno(fl),Ara Eriko(ob),Taira Kaneko(cl)
Mariko Fukushi(fg),Nobuaki Fukukawa(hrn),Yurie Miura(pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.4.20 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Mie Kobayashi Violin Recital vol.3
14:00
Mie Kobayashi (vn)
Ikuyo Nakamichi (pf)
Toshihiko Urahisa (navigator)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.4.26 [Fri]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert vol.144
Chihiro Hosokawa Jazz Piano Recital
15:00
Chihiro Hosokawa(Jazz pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.4.26 [Fri]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert vol.144
Chihiro Hosokawa Jazz Piano Recital
19:30
Chihiro Hosokawa(Jazz pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.5.15 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Hakuju Salon Concert vol.2
Mari Kumamoto Piano Recital
19:00
Mari Kumamoto (pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.5.29 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert vol.145
Takuya Tanaka & Makoto Hondo
Sax Duo Recital
15:00
Takuya Tanaka (sax),Makoto Hondo(sax)
Yuko Hironaka(pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.5.29 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert vol.145
Takuya Tanaka & Makoto Hondo
Sax Duo Recital
19:30
Takuya Tanaka (sax),Makoto Hondo(sax)
Yuko Hironaka(pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.6.1 [Sat]

KEI FUKUI×ANTHONELLO SPECIAL RECITAL
14:00
Kei Fukui(T),Yoshimichi Hamada(rec&cor),Kaori Ishikawa(gmb),Marie Nishiyama(hp&cemb)
 • Reservation
 • from 6th February 2019

2019.6.29 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Flute Live Vol.10 in Hakuju 2019
Part 1(14:00 start) & Part 2(18:00 start)
14:00
Shigenori Kudo, Michel Moragues, Michel Moragues, Kanon Azuma, Ryo Iijima, Kazuhiro Iwasa, Maho Kajikawa, Yuya Kanda, Miho Shirato, Misato Takimoto, Mayori Fujita, Hiroki Nakayama, Akane Nishioka, Toyomitsu Yamauchi, Anna Yoshida, Kie Ishii(fl)
Quartet : Koharu Ishihara, Kyoko Kitamura, Hiromi Kiyota, Miyuki Kudo(fl)
Marika Nagasaki, Yuka Narita (pf),Risa Shimizu(hp), Koji Morishita (vn)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.6.29 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Flute Live Vol.10 in Hakuju 2019
Part 1(14:00 start) & Part 2(18:00 start)
18:00
Shigenori Kudo, Michel Moragues, Michel Moragues, Kanon Azuma, Ryo Iijima, Kazuhiro Iwasa, Maho Kajikawa, Yuya Kanda, Miho Shirato, Misato Takimoto, Mayori Fujita, Hiroki Nakayama, Akane Nishioka, Toyomitsu Yamauchi, Anna Yoshida, Kie Ishii(fl)
Quartet : Koharu Ishihara, Kyoko Kitamura, Hiromi Kiyota, Miyuki Kudo(fl)
Marika Nagasaki, Yuka Narita (pf),Risa Shimizu(hp), Koji Morishita (vn)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.7.5 [Fri]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert vol.146
Piano Trio Consert
15:00
Aki Kuroda (pf)
Aldo Campagnari (vn)
Francesco Dillon (vc)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.7.5 [Fri]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert vol.146
Piano Trio Consert
19:30
Aki Kuroda (pf)
Aldo Campagnari (vn)
Francesco Dillon (vc)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.7.14 [Sun]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Hitomi Photo & Music
15:00
Hitomi Niikura(vc)
Yoshiaki Sato(Acod)
Shin Yamagishi(photographer)
Michiko Sato(photographer)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.7.15 [Mon]

Quatuor Ebène
Beethoven around the Worid
17:00
Pierre Colombet (vn)
Gabriel Le Magadure (vn)
Marie Chilemme (va)
Raphaël Merlin (vc)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.7.17 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert vol.147
Haruma Sato Cello Ricital
15:00
Haruma Sato (vc)
Keita Obushi (pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.7.17 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert vol.147
Haruma Sato Cello Ricital
19:30
Haruma Sato (vc)
Keita Obushi (pf)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.7.20 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Ikuyo Nakamichi
Beethoven, The Universe of CLAVIS vol.1
Beethoven & Napoleon
14:00
Ikuyo Nakamichi (pf / talk)
Toshihiko Urahisa (navigator)
 • Reservation
 • from 24th November 2018

2019.7.23 [Tue]

Lecons de Tenebres
19:00
Mikiko Suzuki(S),Midori Suzuki(S),Kaori Uemura(gmb),Naoki Ueo(cemb / Org)
 • Reservation
 • from 17th January 2019