Self-Presented Concerts / Co-Presented Concerts

Limit the search

2018.5.8 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Maho Kajikawa Flute Recital
15:00
Maho Kajikawa(fl)
Cécilia Kudo(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.5.8 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Maho Kajikawa Flute Recital
19:30
Maho Kajikawa(fl)
Cécilia Kudo(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.5.30 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

PIANO AUX JACOBINS JAPON 2018 Hakuju Hall, Tokyo

Talk Event
15:00
Ikuyo Nakamichi(talk)
Toshihiko Urahisa(talk)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.5.30 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

PIANO AUX JACOBINS JAPON 2018 Hakuju Hall, Tokyo

Ikuyo Nakamichi Piano Recital
19:00
Ikuyo Nakamichi(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.5.31 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

PIANO AUX JACOBINS JAPON 2018 Hakuju Hall, Tokyo

Emmanuelle Swiercz Piano Recital
15:00
Emmanuelle Swiercz(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.5.31 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

PIANO AUX JACOBINS JAPON 2018 Hakuju Hall, Tokyo

Philippe Leoge Piano Recital
19:30
Philippe Leoge(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.6.3 [Sun]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Photo&Improvisation
15:00
Shin Yamagishi(photographer)
Masataka Hirano(sax)
Takehiko Yamada(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.6.6 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Flute Live Vol.9 in Hakuju 2018
18:00
Shigenori Kudo, András Adorján, Ryo Iijima, Kazuhiro Iwasa, Maho Kajikawa, Miho Shirato, Mayori Fujita, Hiroki Nakayama, Akane Nishioka, Toyomitsu Yamauchi, Anna Yoshida,Kanon Azuma,Misato Takimoto(fl),
Quartet : Koharu Ishihara, Nana Onozuka, Kaya Sakamoto, Mei Sugeno(fl)
Marika Nagasaki(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.6.8 [Fri]

Pražák Quartet
19:00
Jana Vonásková (vn),Vlastimil Holek (vn),Josef Kluson (va),Michal Kanka (vc)
 • Reservation
 • from 30th November 2017

2018.6.12 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Yamada sisters Soprano Duo Recital
15:00
Hana Yamada(sop)
Rei Yamada(sop)
Mizuki Yanagawa(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.6.12 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Yamada sisters Soprano Duo Recital
19:30
Hana Yamada(sop)
Rei Yamada(sop)
Mizuki Yanagawa(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.6.20 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

A guide to Music Drama from it’s Origins to Musical
19:00
Tetsu Taoshita (general producer)
Tomoko Nakajima (navigator)
Masanori Kato (music director / pf )
Eri Unoki(S)
Daichi Fujiki(CT)
Takashi Otsuki(T)
Toru Kaku (Br)
Sarah Àlainn (artist)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.6.29 [Fri]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Wonderful One Hour
Mari Moriya Soprano recital
15:00
Mari Moriya(sop)
Takehiko Yamada(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.6.29 [Fri]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Wonderful One Hour
Mari Moriya Soprano recital
19:30
Mari Moriya(sop)
Takehiko Yamada(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.7.3 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

“Harmoniemusik”
Beethoven Symphony Series vol.3
19:00
Masayuki Kai (fl)
Satoki Aoyama (ob)
Hitoshi Wakui (ob)
Kei Ito (cl) Takashi Yamane (cl)
Nobuaki Fukukawa (hrn) Yasushi Katsumata (hrn) Hiroshi Kigawa (hrn)
Kazusa Mizutani (fg) Itaru Morita (fg)
Hiroshi Miyasaka(vc) Shu Yoshida (cb)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.7.10 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Wonderful One Hour
Svetlin Roussev&Akira Eguchi Duo recital
15:00
Svetlin Roussev(vn)
Akira Eguchi(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.7.10 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Wonderful One Hour
Svetlin Roussev&Akira Eguchi Duo recital
19:30
Svetlin Roussev(vn)
Akira Eguchi(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.7.14 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Ikuyo Nakamichi
CLAVIS MYSTERIUM CHOPIN Vol.5
14:00
Ikuyo Nakamichi (pf / talk)
 • Reservation
 • Now on Sale

2018.7.25 [Wed]

TABLATURA
19:00
TABLATURA:Takashi Tsunoda[Lute, Lauta] Mizuhiro Tasaki [Fiddle] Koji Ezaki [Recorder, Shaum] ,Ikuo Kondoh [Percuccions] Masashi Yamazaki [Vihuela]
Guest:Ryuta Tsunoda from mononkul
 • Reservation
 • from 6th March 2018

2018.7.26 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Nozomi Nakagiri Piano Recital
15:00
Nozomi Nakagiri(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.7.26 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Nozomi Nakagiri Piano Recital
19:30
Nozomi Nakagiri(pf)
 • Reservation
 • from 25th November 2017

2018.8.2 [Thu]

Iwao Furusawa ~Violin Night~
14:00
Iwao Furusawa (vn),Kenji Kanemasu(pf)
 • Reservation
 • from 11th April 2018

2018.8.2 [Thu]

Iwao Furusawa ~Violin Night~
19:00
Iwao Furusawa (vn),Kenji Kanemasu(pf)
 • Reservation

2018.8.31 [Fri]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Vol.13 Hakuju Guitar Festa 2018
Italia 2 -Musica Italiana!
The 1st Day
19:00
Shin-ichi Fukuda(g), Kiyoshi Shomura(g), Mie Kobayashi(vn)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.9.1 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Vol.13 Hakuju Guitar Festa 2018
Italia 2 -Musica Italiana!
Shin-ichiro Tokunaga Recital
16:00
Shin-ichiro Tokunaga(g)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.9.1 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Vol.13 Hakuju Guitar Festa 2018
Italia 2 -Musica Italiana!
The 2nd Day
18:30
Kupiński Guitar Duo, Shin-ichi Fukuda(g), Kiyoshi Shomura(g), Mutsumi Hatano(Ms)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.9.2 [Sun]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Vol.13 Hakuju Guitar Festa 2018
Italia 2 -Musica Italiana!
Finare
15:00
Shin-ichi Fukuda(g), Kiyoshi Shomura(g), Kupiński Guitar Duo
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.9.6 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Kanami Araki Oboe Recital
15:00
Kanami Araki(ob),Koki Kuroiwa(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.9.6 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Kanami Araki Oboe Recital
19:30
Kanami Araki(ob),Koki Kuroiwa(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.9.17 [Mon]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Mie Kobayashi Violin Recital vol.2
14:00
Mie Kobayashi(vn)
Yukio Yokoyama(pf)
Toshihiko Urahisa(navigator)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.9.22 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Yumi Koyama Mezzo-Soprano Recital
15:00
Yumi Koyama(Ms)
Masahiro Sato(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.9.27 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Nikikai Morning Diva,Divo No.16
11:00
Motomi Makino(S)
Hisatoshi Nezu(T)
Hiroko Kono(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.10.3 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Airi Suzuki Violin Recital
15:00
Airi Suzuki(vn),Masaru Yoshitake(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.10.3 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Airi Suzuki Violin Recital
19:30
Airi Suzuki(vn),Masaru Yoshitake(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.10.8 [Mon]

Naoka Aoki & Emanuele Segre Duo Recital
14:00
Naoka Aoki(vn),Emanuele Segre(g)
 • Reservation
 • from 29th May 2018

2018.10.17 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Reiko Watanabe Produce
Lecture Concert vol.4
19:00
Reiko Watanabe (vn)
Akira Eguchi (pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.10.20 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

The 15th Annversary Gala Consert
Dai Fujikura Solo Exhibition
14:00
Dai Fujikura(composer)
Quartet Amabile:Yuna Shinohara(vn),Chihiro Kitada(vn),Chihiro Kitada(va),Tatsuki Sasanuma(vc)
Sara Kobayashi(S),Hitomi Niikura(vc),Hidejiro Honjoh(shamisen),Soichi Muraji(g),Makoto Yoshida(cl)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.10.20 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

The 15th Annversary Gala Consert
Dai Fujikura Solo Exhibition
15:30
Dai Fujikura(composer)
Quartet Amabile:Yuna Shinohara(vn),Chihiro Kitada(vn),Chihiro Kitada(va),Tatsuki Sasanuma(vc)
Sara Kobayashi(S),Hitomi Niikura(vc),Hidejiro Honjoh(shamisen),Soichi Muraji(g),Makoto Yoshida(cl)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.10.24 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Wonderful One Hour
Quatuor HABANERA & Masataka Hirano Recital
15:00
Christian Wirth(s-sax)
Sylvain Malézieux(a-sax)
Fabrizio Mancuso(t-sax)
Gilles Tressos(br-sax)
guest:Masataka Hirano
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.10.24 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Wonderful One Hour
Quatuor HABANERA & Masataka Hirano Recital
19:30
Christian Wirth(s-sax)
Sylvain Malézieux(a-sax)
Fabrizio Mancuso(t-sax)
Gilles Tressos(br-sax)
guest:Masataka Hirano
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.10.27 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

IL DEVU Recital
17:00
IL DEVU
Takashi Otsuki (T)
Tetsuya Mochizuki (T)
Takashi Aoyama (Br)
Koji Yamashita (Bs-Br)
Tadayuki Kawahara (pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.10.28 [Sun]

TOKYO KREIS ENSEMBLE ~Mozart vol.4~
14:00
Asako Urushihara,Seiji Kageyama,Yuko Kageyama,
Natsumi Tamai,Takashi Nagamine(vn)
Toshihiko Ichitsubo,Ryo Sasaki,Junji Suganuma(va),
Fumiaki Kono,Kaoru Hanazaki(vc)
 • Reservation
 • Now on Sale

2018.10.30 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

IL DEVU Recital
19:00
IL DEVU
Takashi Otsuki (T)
Tetsuya Mochizuki (T)
Takashi Aoyama (Br)
Koji Yamashita (Bs-Br)
Tadayuki Kawahara (pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.11.1 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Wonderful One Hour
Christine Schornsheim & Ken-ichi Furube Duo Recital
15:00
Christine Schornsheim(cemb)
Ken-ichi Furube(ob)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.11.1 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Wonderful One Hour
Christine Schornsheim & Ken-ichi Furube Duo Recital
19:30
Christine Schornsheim(cemb)
Ken-ichi Furube(ob)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.11.3 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

*Pretalk 14:15 start

150 años España y Japón
De un extremo a otro. Lina Tur Bonet, Ryoko Aoki y Aldo Mata
15:00
Ryoko Aoki(noh artist)
Lina Tur Bonet(vn)
Aldo Mata(vc)
Qi Shen(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.11.8 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Nikikai Morning Diva,Divo No.17
11:00
Mika Kanemi(S)
Yui Yokomori(S)
Yuka Takaki(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.11.10 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Horszowski Trio
14:00
Horszowski Trio
Jesse Mills(vn)
Raman Ramakrishnan(vc)
Rieko Aizawa(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.11.14 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Cello Collection Vol.5
19:00
Yoko Hasegawa,Kaeko Mukoyama
Ryoichi Fujimori,Mari Endo,Yuya Mizuno(vc)
Ichiro Nodaira(composer)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.11.18 [Sun]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Yasuko Ohtani Violin Recital vol.3
15:00
Yasuko Ohtani(vn)
Yukio Yokoyama(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.11.22 [Thu]

Nabil Shehata Contrabass Recital
19:00
Nabil Shehata(cb)、Karim Shehata(pf)
 • Reservation
 • from 25th April 2018

2018.11.27 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Hironori Jo Tenor Recital
15:00
Hironori Jo(T),Erika Tokita(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.11.27 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Hironori Jo Tenor Recital
19:30
Hironori Jo(T),Erika Tokita(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.12.19 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Wonderful One Hour
Asako Urushihara & Barry Snyder Duo Recital
15:00
Asako Urushihara(vn)
Barry Snyder(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.12.19 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Wonderful One Hour
Asako Urushihara & Barry Snyder Duo Recital
19:30
Asako Urushihara(vn)
Barry Snyder(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2018.12.22 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Beethoven's Ninth Symphony for 2 pianos vol.4
15:00
Akiyoshi Sako(pf)
Guest:Keiko Urushihara(vn) Ryoji Ariyoshi(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2019.1.16 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Tomoki Sakata Piano Recital
15:00
Tomoki Sakata(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2019.1.16 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Tomoki Sakata Piano Recital
19:30
Tomoki Sakata(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2019.1.24 [Thu]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Nikikai Morning Diva,Divo No.18
11:00
Chiharu Uchida(S)
Nana Tokuyama(S)
Takamasa Sawahara(T)
Lingling Park(pf)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2019.1.26 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Ikuyo Nakamichi
CLAVIS MYSTERIUM CHOPIN Vol.6
14:00
Ikuyo Nakamichi (pf / talk)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2019.1.29 [Tue]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Teiko Maehashi Quartet
19:00
Teiko Maehashi,Takumi Kubota(vn)
Yoshiko Kawamoto(va),Sadao Harada,(vc)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2019.2.2 [Sat]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

A guide to Music Drama from it’s Origins to Musical
14:00
Tetsu Taoshita (general producer)
Tomoko Nakajima (navigator)
Masanori Kato (music director / pf )
Sarah Àlainn(artist)
Akinori Nakagawa(singersongwritter)
Rie Miyake(S)
Toru Kaku (Br)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2019.2.3 [Sun]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

A guide to Music Drama from it’s Origins to Musical
14:00
Tetsu Taoshita (general producer)
Tomoko Nakajima (navigator)
Masanori Kato (music director / pf )
Sarah Àlainn(artist)
Akinori Nakagawa(singersongwritter)
Rie Miyake(S)
Toru Kaku (Br)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2019.2.13 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Quattro Palos guitar quartet Recital
15:00
Quattro Palos, guitar quartet
Taishi Saito(g),Junichi Tajikawa(g),Hidenari Haginoya(g),Tsukasa Maeda(g)
 • Reservation
 • from 19th May 2018

2019.2.13 [Wed]

Hakuju Hall Self-Presented Concerts

Super Reclining Concert
Quattro Palos guitar quartet Recital
19:30
Quattro Palos, guitar quartet
Taishi Saito(g),Junichi Tajikawa(g),Hidenari Haginoya(g),Tsukasa Maeda(g)
 • Reservation
 • from 19th May 2018